Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

HP Logo
 

 

  Français     English         

 

Himalayan Projects VZW op Facebook  (groep)

FOLDER_v18.pdf Infofolder 2018 (862.25 kb)
Paul en Nita, voorzitter en secretaris
Met Dr. Jan Dryhoel op weg!

Welcome to the official website of Himalayan Projects !

Hoog in de bergen van de Himalaya in het Annapurnagebied van Nepal is er een dorpje, Chitre genaamd, waar er tot voor kort geen schooltje was voor de kleine kinderen en weinig medische voorzieningen.

Overlevingslandbouw op zeer beperkte terrasgronden met weinig of geen stimuli om de jongeren een toekomst te geven. Om deze en andere redenen werd deze vereniging zonder winstoogmerk Himalayan Projects opgericht, die lokaal op kleine schaal iets probeert te veranderen en stimuleren op het vlak van educatie, basis gezondheidszorg, cultureel bewustzijn en bewaring en tewerkstelling. Een heuvelrug in een oceaan van bergen.

Akkoord het zijn maar 'Rimpels in een oceaan van bergen'. En toch...

Follow us on Facebook

For up-to-date news follow us on our facebook page:

https://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW/

Algemeen nieuws

Paul en Nita, voorzitter en secretaris
Bsure-team.
Met de Hewig en Eddy van de Kerun vereniging


Beste Sponsors en sympathisanten,

Voila, 2018 is begonnen en kunnen we u onze een goed nieuwjaar toewensen.

We hebben een overzicht gemaakt van onze jaarwerking 2017 en die kan je lezen in onze nieuwsbrief.  Die werd ook per post verstuurd, eventueel vergezeld van het fiscaal attest voor belastingsvermindering.

Ondertussen hebben we heel wat tegenslag met onze domeinnaam himalayanprojects.org die onder onze voeten door aan een Japanse firma doorverkocht is zonder onze medeweten. Hun site verloopt enkel in het Japans en ze reageren niet op onze mails.  Het is dus zeer ontmoedigend daar onze domeinnaam overal verspreid is op en rond onze projecten, via sociale media enz...  We hebben dan maar een nieuwe geregistreerd, een streepje verschil maar heel belangrijk: www.himalayan-projects.org die gekoppeld is aan deze fysieke website.

Uw steun blijft meer dan welkom: voor onze projecten. Ons vrijwilligerswerk blijft gratis en u bent welkom ons Bsure-team te vervoegen in het najaar.

Ook sponsors kunnen dit najaar mee met Hedwig Racquet van de Kerun vereniging voor een Nepalreis met projectbezoek en een kleine trekking.

Intussen heeft de Stad Brugge een toelage toegekend voor de bouw van een gemeenschapshuis voor de armsten en kastelozen van Chinnebas.  Eind dit jaar moet dit project reeds rond zijn.

Tot meer nieuws...  Namaste.

2018_1ste_kwartaal.pdf Nieuwsbrief 2017 (4538.75 kb)
2017_4de_kwartaal_A4.pdf (983 kb)
2017_2de_en_3de_kwartaal_A4.pdf (1664 kb)
2017_1ste_kwartaal_1.pdf Algemene nieuwsbrief 2017 (3324 kb)

Laatste Nieuws uit Nepal

Onze nieuwe transformator in Siling
Bhamikle school in aanbouw
Plechtige ontvangst in het toekomstige leraarslokaal.
Officiële opening waterproject
Bouw multi-purpose hall
Dhalit of lage kastes in Chinnebas
Bsure-team in Chitre
Onze mobiele tandartskabinet.
De regering is eindelijk begonnen met heropbouw en een aantal slachtoffers kregen ook eindelijk wat geld om hun huis her op te bouwen.
 
Ondertussen zijn we bezig met grote waterwerken in het dorp Siling, Manakamana om na de bouw van tijdelijke huizen er ook veilig water te voorzien.  De aardbeving heeft immers ook heel wat waterbronnen droog gelegd of verstoord.  Water is het het allereerst belangrijk in ons mensenleven.  Daarom hebben we een nieuwe bron gezocht en gevonden op 200 dieper in de ravijn.  De bron is intussen veilg ingekapseld en bouwen we opslagtanks om het water dan met pompen naar het dorp te brengen.  We wachten nog op de aansluiting aan het elektricietisnet met onze eigen aangekochte transformator.  Daar het debiet voldoende is willen we deze facilitiet nog uitbreiden naar 4 andere dorpen zodat alle dorpen van het gebied gelijk bediend worden.  
 
In Kalika-5 nabij Jutpani tenslotte, in het Chitwan district, het zuiden van Nepal, boorden we grondwater aan op 78 meter diep.  Met de installatie van zonnepanelen en een aangepaste pomp hebben we een, welisware dure maar ecologische methode gevonden om het water naar reservoirtanks op te pompen.  In november 2017 konden we dit project officieel openen en hielden er ook een medisch kamp.  Het water bevat echter teveel ijzer en hiervoor moeten we nog een filter installeren.
 
In Bhamikli, een dorp nabij de districtshoofdplaats Beni van Myagdi district gaan we helpen met de bouw van een middelbare school voor 400+ studenten.  Daar vlakbij, in Rakkhu hebben we ondertussen ook al drie klassen gebouwd maar moeten er nog op bezoek voor onze finale inspectie en feestelijke opening.
 
In Chinnebas zijn we na het bouwen van klassen begonnen met de bouw van een gemeenschapshal, extra klas en kleedkamer.  Later volgt er nog de aanleg van een kinderspeeltuin, basket- en volleybalveld en aanlevering van drinkwater.  Nabij bouwen we ook een gemeenschapshuis voor de armste en lage kastes, die door hun vrouwencomité zal beheerd worden.
 
In het najaar plant het Bsure-team o.l.v. Dr. Jan Dryhoel een nieuwe medische kampronde.
 
Allemaal rimpels in een oceaan van bergen.
 

Privacy-beleid in het kader van de GPDR

Beste sponsor of sympathisant,

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) vanaf 25 mei 2018 als reactie op de praktijken van ene Marc Suikerberg (u wel bekend van zijn GEZICHT die BOEKdelen spreekt, zoals gisteren ook op de Europese zetel) zijn wij ook genoodzaakt u het volgende mede te delen:

Uw gegevens verkregen van stortingen, e-mails, brieven en/of telefoongesprekken worden strikt persoonlijk bewaar op onze beveiligde computers.  Deze gegevens gebruiken wij enkel voor de opmaak van fiscale attesten, het versturen van onze nieuwsbrieven en aankondigingen en/of persoonlijke contactname in verband met onze vzw en haar projecten.

Indien u niet meer wenst gecontacteerd te worden kunt u zich met een eenvoudige e-mail, brief of telefoon uitschrijven.

Indien u niet binnen de maand reageert op deze mail veronderstellen wij dat u thans tot wederbericht op de hoogte wil blijven van onze projectwerking en vzw-nieuws en zult u bij een volgende mail terug in onze mailinglijst opgenomen worden..

Enkel uw naam, adres, gebeurlijk ook uw telefoonnummer en bij stortingen ook rekeningnummer en eventueel nationaal nummer en geboortedatum ten behoeve van het toekennen van een fiscaal attest worden bij ons bewaard en nooit doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming.

 

Een aparte 'officiële privacyverklaring' werd naar een aantal gekende mailadressen toegestuurd en is hieronder ook te raadplegen.

We hopen hiermee aan ieders verzuchtingen tegemoet te komen en vooral ons weer te kunnen focussen op onze echte taak: structurele ontwikkelingshulp in de Himalaya.  Wat voor ons sedert onze start evident was en dus blijft wordt hiermee geofficialiseerd.  Dank u voor uw begrip en blijvende steun.

In het geval u die nog niet zou ontvangen hebben sturen wij u ook onze laatste nieuwsbrief en onze vernieuwde folder om ook ons emailverkeer efficiënt te houden.  Veel leesgenot.

Met vriendelijke groet,

privacy_bericht.pdf Officiële beleidssnota Privacy (99.5 kb)

Schoolacties in Vlaanderen.

Ook in 2018 worden we gevraagd voor verschillende workshops en benefietacties, zo ondermeer in:

De Gemeentelijke basisschool in Sleidinge.

De Sint-Rembertscholengroep uit Torhout.

De Vrije basisschool De Leeuw in Zedelgem.

De beide afdelingen van de basisschool in Sint-Michiels.

De Vrije basisschool De Mozaïek uit Roosbeek-Boutersem.

Dank aan alle scholen, organisaties en vrijwilligers die hieraan meehelpen. Super!

NEPALQUAKE 2015
Al weer een tijdje geleden, die verschrikkelijke aardbeving.  De respons vanuit België was enorm waarvoor dank.  Vanaf 2016 zijn we pas begonnen met de echte reconstructie.  Helaas is niet alleen de aandacht grotendeels verdwenen maar ook de financiële steun.  Een dringende oproep dan ook om ons te steunen in de heropbouw van scholen, waterbronnen en medische kampen die onvverstoord door gaan.  Voor meer up-to-date nieuws gelieve op de volgende link te klikken: Nepalquake.

HimalayanProjects_aardbeving_1.pdf Helpoproep (106.5 kb)

In memoriam.

Een droevige winter 2017-2018 voor onze vzw.

In korte tijd verloren we drie aangename mensen.

Half december verloren we onze meter en mede-oprichtster Odette Hubrecht die net haar 83ste verjaardag niet haalde.  In 1999 verloor ze haar man Andre Vande Moortel in Tibet net voor de opening van ons eerste project en schooltje in Chitre. 

En nu, veel te vroeg en amper 58 jaar stierf Bart Verschueren, leraar van de 4des in de GBS Sint-michiels en jarenlang trekkende en duwende kracht aan de schoolacties.

We gaan ze allen missen maar vooral de vele mooie herinneringen koesteren.

RIP.  Om mane padme hum.

Odette Hubrecht met Nita Buduja Pun en nichtje in Kathmadu in 1997. Onze immer entuousiaste leraar Bart Verschueren.

Samenwerking met de Kerun vereniging uit Grimbergen, de vzw Nepali Child Support uit Harelbeke en het Aasha Project uit Deurne.

Regelmatige institutionele sponsors: Provincie West-Vlaanderen en B.F.O.S. Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking

Vindt ons ook op: 4depijler.befilantropie.behulporganisaties.be, www.goededoelen.be en natuurlijk ook op facebook.

Lid van de Brugse Noord-Zuidraad

Logo's van sponsors

Brugge Noordzuid