👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Nieuws -  himalayanprojects

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


 

  Français     English         

Synoniemen: himalayanprojects.org, himalayan-projects.org, himalayanprojects.be, himalayanprojects.com

Himalayan Projects VZW op Facebook  (groep)

FOLDER_v20.pdf Onze laatste folder (915.5 kB)
2021_2020_Nieuwsbrief_1.pdf Onze recentse nieuwsbrief (1567 kB)

VERHUIS WEBSITE

Namasté!

Binnenkort wordt de website brugseverenigingen.be/himalayanprojects niet meer ondersteund en hebben wij een alternatief moeten ontwikkelen.

Welkom op de nieuwe website via volgende links:

Himalayanprojects.org

Himalayan-projects.org

Himalayanprojects.be

Himalayanprojects.com

We hopen op u onverminderde steun.

PS: Deze transfer werd gemaakt door de professionele fotografer Alexander, waarvoor hartelijk dank.  Zie ook eens zijn portfolio op atlesque.com.

Welkom bij Himalayan Projects VZW!

Ons allereerste school geopend in 1999.
Onze medische post in 2006
Moedercomitéhuis in Aggridanda
Computerklas in de Ambika Sec. School
Gratis medische kampen met ons Bsure-team
Shelters voor aardbevingsslachtoffers in 2015
Leraars van bij ons aan het werk in de bergen.
Eenvoetbrug nabij de Everest voor de schoolkinderen
Internaat en school voor dove kinderen

Waarom?

Om op kleine schaal iets probeert te veranderen en stimuleren op het vlak van educatie, basis gezondheidszorg, cultureel bewustzijn en bewaring en tewerkstelling. Een heuvelrug in een oceaan van bergen.

Wat?

Met structurele hulp zoals het bouwen van scholen, (voet-)bruggen, gemeenschapshuizen, medische posten en jeugdclubs. Na de aardbeving en gezien de urgentie van de klimaatopwarming geven wij ook prioriteit aan watervoorzienings- en drinkwaterprojecten, zonne-energie enzo meer.

Met de Bsure-team houden wij jaarlijks mobiele gezondheidskampen in de rurale streken met westerse dokters en tandartsen. Vrijwilligers zijn dan ook meer dan welkom, ook in onze scholen om les te geven.

Ons Noodfonds en Studiefonds helpt in persoonlijke problemen van families en kinderen zoals hospitalisatie en schoolgeld voor wezen waarvoor wij individuele sponsors zoeken. 

Waar?

In Nepal in de Himalaya's.

Maar ook in België houden wij schoolacties, workshops, benefiets en info- en kookstanden.

Wie?

Met neutrale gedreven vrijwilligers van bij ons en in Nepal aangevuld met enkele betaalde leraars en verpleegsters ter plaatste.

Hoe?

Met individuele sponsors, toelagen, subsidies, schoo- en andere acties, standwerk, workshops, benefiets enzo meer zamelen we de nodige centen in om al onze projecten te bekostigen. Als vrijwilligers zijn we er trots op slecht een paar procentjes aan algemene beheerskosten hier te moeten uitgeven.  Sponsors hebben recht op een fiscaal attest door onze erkenning als non-profit organisatie.

Akkoord het zijn maar 'Rimpels in een oceaan van bergen'. En toch...  samen met uw hulp kunnen we bergen verzetten.

 


Tot zover in 2022...

Plechtige overhandiging van computermateriaal.
Onder een boom bij 38 graden celcius!
Nieuw gesponserd talent: Roshis B.K.
Coming soon to Nepal.

Net terug van een 2 maandelijks werkbezoek kunnen we u het volgende melden:

Het waterproject in Salanggiri is van start gegaan en we gaan nieuwe voorraadtanks bouwen voor 60 huizen op verschillende locaties in het dorp.  We voorzien ook een veilige drinkwaterinstallatie.  We realiseren dit met een toelage van de Provincie West-Vlaanderen, waarvoor dank.

In de Shree Gauri Shankar middelbare scholen doneerden we computers, printer en projectors alsoo stoelen voor de school.  Dit met een toelage van de Stad Brugge.

Daar troffen we ook 2 veelbelovende studenten aan die helaas hun schoolfees niet kunnen betalen en die wij nu voor 3 jaar sponsoren.  Wie deze kleine kost op zich wil nemen (20 euro per maand) is meer dan welkom.

In het najaar gaat na 2 jaar onderbreking onze gratis medische en tandheelkundige kampen van start in de afgelegen dorpen van de Himalaya met ons Bsure-team o.l.v. Dr. Jan Dryhoel.  Om dit te financieren (gratis medicijnen en verplaatsingskosten) is uw hulp dringend nodig.  

Tot horens!

Uw giften in 2020-2021

Ambika secundary school
Drinkwater voor Siling en omgeving
Bezoek aan de werken in Bhakimele school
Inrichting computerklas
Nieuwe gesponsorde kinderen
Een schoolbus voor de ambika school
360 uniformen voor schoolkinderen
Labomateriaal voor Gunsha hospitaal op 4500m

Beste Sponsor,

Verleden jaar en ook nog dit jaar zijn in alle opzichten rampjaren, ook voor onze vzw en vooral onze projecten.
De Corona houdt voorlopig weinig thuis in Nepal zelf maar daar zijn de gevolgen van de strenge lockdown enorm, vooral qua inkomen en desgevolge voedselzekerheid voor de overgrote meerderheid van de bevolking.
Terzelfdertijd zijn hier in België zowat alle fondsenwervings- en schoolacties geschrapt wat onze kas ook lelijk pijn doet.
Maar de overheid heeft een extra beloofd: alle giften in 2020 en ook 2021 mogen voor 60% i.p.v. 45% afgetrokken worden van uw belastingen en ook het maximum tot 10% van uw belastbaar inkomen wordt tijdelijk verhoogd tot 20%.
Een extra bonus dus voor U en hopelijk ook een aanzet om uw donatie te verhogen zodat dit ook voor onze projecten een reële meeropbrengst kan betekenen.
Hopelijk doet u mee onze projecten en medische kampen realiseerbaar te houden. Lees ondertussen onze nieuwsbrief voor 2021 over wat we toch nog konden realiseren hier. De foto's geven een visueel overzicht.
Bij voorbaat hartelijk dank.
mvg
het Bsure-team
ps: Lees a.u.b. onze laatste nieuwsbrief 2021 over 2020 hier.

Corona Flash Message 2021

voedselbedeling tijdens lock down
Schoolpaketten tegen besmetting
Uitleg over preventie methodes in scholen
Zuurstof voor medische post op 3800m.
Beste
 
Oktober 2021:
 
In Europa is de exit van de Corona beperkingen begonnen en is de derde prik al gestart.
 
In Nepal is nog geen 18% ingeënt en blijven nog veel scholen dicht.
 
Maskers en ontsmettingsproducten blijven belangrijk.
Wanneer ooit de kinderen zullen kunnen gevaccineerd worden is heel onzeker en zal allicht nog lang duren.
 
Daarom blijven wij scholen steunen met maskers, zeep, vizieren, ontsmettingsproducten, voedsel hulp en schoolmeteriaal.
 
Daarom blijft uw financiële steun van wezenlijk belang. 
 
Zonder geldelijke steun kunnen wij niet ingrijpen om het gevaar van besmetting tegen te gaan.  De hospitalen blijven hier vol en is er onvoeldoende medische slagkracht zoals zuurstof.
 
Blijf a.u.b. solidair want deze kinderen hebben niet gekozen om in dit mooie land achtergesteld te worden.
 
Waarvoor dank.   
 
mvg, het Bsure-team.

Onze nieuwsbrief 2021 over 2019 is klaar voor download.


Beste symphatisant, sponsor,

 

Wat vroeger dan gewoonlijk zijn we klaar met onze recentste nieuwsbrief waarin u alles kunt lezen over onze projecten wat in 2020 gerealiseerd werd.

 

Was u ook sponsor in 2020: dan hebt u ook deze nieuwsbrief in papieren vorm verwachten eventueel vergezeld van een fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen.

Acties bij ons.

Expo in De Leeuw in Zedelgem
Bsure-team voordracht in Sleidinge
Sreun van de SBS De Regenboog Sint-Michiels
Himalayan Education Lifeline Programme uit de UK

Helaas valt hier thans weinig positief nieuws te melden voor 2020 en 2021.

Alleen enkel aangevraagde subsidies van ondermeer Beernem, de Provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge, Lions Club Meetjesland Eeklo en de Nato Charity Bazaar hielden onze grote projecten in werking alsook onze noodhulp voor Covid-19.

Geen schoolacties, geen standwerk, geen benefiets of andere acties en dus geen inkomen voor de werkingskosten van onze scholen, medische post, studie- en noodfonds..

In 2021 heeft alsnog en spontaan de VBS De Leeuw in Zedelgem een mondiale dag gehouden en een mooie inzameling voor onze noodhulp Corona gedaan.  Ook een toelage van de Help ngo uit de U.K. en een huwelijksverjaardag van enkele symmphatisanten brachten een mooie som op voor onze mobiele gezondheidskampen die we zo snel als mogelijk weer willen opstarten.  Dr. Jan Dryhoel en het ganse Bsure-team staan te popelen.

En dank een een Zweeds en Duits koppel om enkele arme en wesskinderen onder hun hoede te nemen.

Daarom: DRINGEND steun nodig want de noden blijven alsmaar stijgen.

Never forget: NEPALQUAKE 2015
Al weer een tijdje geleden, die verschrikkelijke aardbeving. De respons vanuit België was enorm, waarvoor dank.

Helaas is niet alleen de aandacht grotendeels verdwenen maar ook de financiële steun.

Een dringende oproep dan ook om ons te steunen in de heropbouw van scholen, waterbronnen en medische kampen die onverstoord doorgaan.

Meer info onder projecten > Nepalquake of download de folder hieronder:

HimalayanProjects_aardbeving_1.pdf Helpoproep (106.5 kB)
Zameld inktpatronen voor ons in Onze U.K. partner voor vrijwilligerswerk

Privacybeleid en GDPR

Ons privacybeleid conform GDPR kan je hier lezen.