Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Info en contactgegevens

Doelstellingen vzw 

Himalayan Projects vzw poogt de volgende doelen te verwezenlijken: 

* Deze vzw streeft ernaar projecten te verwezenlijken binnen de ontwikkelingslanden in de regio van de Himalaya bergketen, Azië. 

* Met deze projecten hopen we aldaar een bijdrage in de algemene welstand van de bevolking te bereiken. 

* Eveneens hopen wij contacten en vriendschapsverbanden te sluiten die een eerlijke relatie tussen de landen van de Himalaya’s en de rest van wereld mogelijk maakt. 

* Binnen de werking van de vzw hopen we mensen te kunnen motiveren -‘in een enigszins professioneel kader’- zich tijdelijk in te zetten als vrijwilliger binnen de werkzaamheden van de vzw. Niet enkel in het projectland maar ook in ons thuisland.

* Naast deze projecten in het partnerland, worden wij genoodzaakt in België of elders activiteiten te organiseren om het partnerland en aldaar onze projecten financieel en/of materieel te steunen.

* Aan de hand van bovenvermelde activiteiten hopen we alsnog de problematiek in onze partnerlanden aan te kaarten, dit zonder politiek of religieuze inslag.

* Betreffende de partners, uit de regio van de Himalaya’s, die in onze projecten professioneel werkzaam zijn, hopen wij hen een vervolmakende studie/stage te kunnen aanbieden.

Onze vzw is lid van www.4depijler.be en lid van de Brugse Noord-Zuidraad.

Wie zijn wij?

Paul Vande Moortel (voorzitter), Nita Buduja Pun (secretaris), Gino Versnich (bestuurslid), Marieke Lantsoght (bestuurslid) en Odette Hubrecht (meter) en een groeiend aantal losse medewerkers. Een kleine groep dus die aan ‘Nepalitis’ lijden: Want vraag het aan velen, éénmaal Nepal gezien en het laat je niet meer los. Daartegenover kunnen wij moeilijk jaar na jaar Nepal als toerist bezoeken, als eregast ontvangen worden zonder ooit maar iets terug te doen. NEE hoor! 

Hoe begon het nu allemaal? Gewoon met een simpele vraag aan dat onooglijk klein dorpje met zicht op twee achtduizenders: wat hebben jullie dringend nodig? Antwoord: een school voor onze allerkleinsten. De oudere kinderen kunnen immers reeds zelfstandig te voet naar een school enkele uren verderop. De allerkleinsten en vooral meisjes kunnen niet zolang van huis gemist worden. Of er is niemand om hen te begeleiden. Soms in de winter of in de moesson is het heel moeilijk om buiten het dorp te reizen. Door de betere voorzieningen in de grote steden op lagere hoogte migreren velen zodat de steden steeds maar groeien, sloppenwijken ontstaan en volkeren langzaam maar zeker hun eigen taal en cultuur verliezen. Meer overtuiging hadden we niet nodig.

Onze volledige statuten kun je via de link onderaan downloaden. 

Contactgegevens

Paul Vande Moortel,
Voorzitter/Chairman.  GSM 0488 380 277

Nita Buduja Pun
Secretaris/Secretary.  GSM 0487 523 422

Belgian Head Office:
Himalayan Projects vzw
vereniging zonder winstoogmerk
Reg.nr. 479-649-954
Leiselestraat 138
B-8200 Sint-Michiels
Belgium (Europe)
Tel.: +32 (0)50 385704

Donaties projectrekening/Donations Projectaccount:
Bic-code: BBRUBEBB - Iban-code: be14 3800 1081 6783
fiscaal attest vanaf 40.00 euro per jaar

Nepal Head Office:
Himalayan Projects NPO
A Non-Profit Organisation/Bikas
PUN HOUSE,
Harriyali Marg 25, Naya Gaun,
Pokhara-15, Kaski District, Nepal
Tel.: +977 9804183438
Local Managers: 9846333668 - 9846134696


himalayanprojects@gmail.com

www.himalayanprojects.brugseverenigingen.be

 
 

Privacy-beleid in het kader van de GPDR

Privacy-beleid van de Himalayan Projects vzw voor de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’.

Onze werkwijze gebeurt volgens strikte normen ter bewaking van de persoonlijke gegevens van iedereen die zijn of haar gegevens deelt met ons. 

De verkregen persoonsdata komen in ons bezit van contactnames (persoonlijk of via onze joint-ventures), inschrijvingen op onze acties en van stortingen aan onze vzw en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij geven u de uitdrukkelijke garantie dat geen enkele informatie of vertrouwelijke inlichting op individueel niveau, waarvan wij kennis hebben genomen of zouden kunnen hebben genomen in het kader van stortingen op onze rekeningen, inschrijvingen op nieuwsbrieven of in het verleden verkregen mailadressen, zal worden misbruikt.

De verkregen datagegevens maken wij aan niemand bekend, tenzij wij daar gerechtswijze toe verplicht zouden worden.  Uw privacy wordt immer gerespecteert en uw gegevens worden enkel intern gebruikt voor onze nieuwsverspreiding, opmaak fiscale attesten en eigen analyses.  Deze gegevens worden nooit aan derden doorgespeeld zonder uw toestemming.

De bewaring van deze gegevens bevinden zich op onze pc’s, beschermd door een dubbele firewall en dataprotectie.  Alleen bestuursleden van onze vzw hebben toegang tot deze gegevens.  De respectievelijke gegevens verzameld in het kader van joint-ventures worden ook enkel met die respectievelijke partners gedeeld, die eveneens voor het gebruik van de door ons toegespeelde gegevens aan onze privacy-beleidsakte gebonden zijn.  Ook alle vrijwilligers die aan onze projecten en acties meewerken en toch kennis zouden nemen van deze gegevens zijn aan deze regels gebonden en kunnen die noch voor eigen gebruik, noch voor derden gebruiken en/of doorspelen.

De website bevindt zich op beveiligde webruimte, thans op een beveiligde server ons ter beschikking gesteld door de Stad Brugge.  Op onze homepagina vindt u ook een facebooklink die u naar onze facebookpagina begeleidt.  Die ‘knop’ en het openen van onze facebookpagina valt dan weer onder de verantwoordelijkheid van die sociale netwerkverantwoordelijken.  Het is dus raadzaam hun gebruiksvoorwaarden en hun privacy-beleid hierrond te consulteren.  Wij kunnen enkel voor de inhoud van onze berichten instaan voor zover wij die zelf aanbrengen en/of aanpassen, niet dus voor hun werking, datagebruik en toepassingen.

U kunt gelijk wanneer uw door onze gekende gegevens opvragen en u uitschrijven voor alle communicatie.  Dit via eenvoudige email, brief of telefoon.

Onze contactgegevens:

Himalayan Projects vzw (gepubliceerd in het BS. 38242003 op 28/02/2003 met KBO nr: 0479-649-954) en met officieel adres: Leiselestraat 138, B-8200 Sint-Michiels, Belgium (Europe)
Tel.: +32 (0)50 385704 - Mob. Paul Vande Moortel, voorzitter: 0488 380277 – Nita Buduja Pun, secretaris: 0487 523422

himalayanprojects@gmail.com
www.himalayan-projects.org, directe link naar:

www.himalayanprojects.brugseverenigingen.be

www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW

Deze verklaring dd. 23 mei 2018 is geldig tot een volgende vervanging of aanpassing.

Opgesteld te Brugge door Paul Vande Moortel, voorzitter Himalayan Projects vzw.