👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Privacybeleid -  himalayanprojects

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Privacybeleid

Uw gegevens verkregen van stortingen, e-mails, brieven en/of telefoongesprekken worden strikt persoonlijk bewaard op onze beveiligde computers.  Deze gegevens gebruiken wij enkel voor de opmaak van fiscale attesten, het versturen van onze nieuwsbrieven en aankondigingen en/of persoonlijke contactname in verband met onze vzw en haar projecten.

Indien u niet meer wenst gecontacteerd te worden kunt u zich met een eenvoudige e-mail, brief of telefoon uitschrijven.

Indien u niet binnen de maand reageert op deze mail veronderstellen wij dat u thans tot wederbericht op de hoogte wil blijven van onze projectwerking en vzw-nieuws en zult u bij een volgende mail terug in onze mailinglijst opgenomen worden..

Enkel uw naam, adres, gebeurlijk ook uw telefoonnummer en bij stortingen ook rekeningnummer en eventueel nationaal nummer en geboortedatum ten behoeve van het toekennen van een fiscaal attest worden bij ons bewaard en nooit doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming.

De officiële privacyverklaring is hieronder te raadplegen:

privacy_bericht_1.pdf Officiële beleidssnota Privacy (99.5 kB)