👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Projecten -  Scholen -  Dovenschool en internaat, Syangja -  himalayanprojects

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Shree Chandi Kalika Primary Deaf School

Klaslokalen
Leraarskamer
25 kinderen en hun leraars
Sponsor mij aub !
Internaatsgebouw

We krijgen heel veel aanvragen binnen voor zoveel projecten dat we ons moeten wapenen tegen het moedeloos worden.  Vele projecten moeten we aan de kant schuiven omwille van diverse redenen maar af en toe springt er een uit waar we helemaal voor kunnen gaan. 

Zo kwam de vraag om een groepje dove kinderen te helpen in het Syangja district, ten zuiden van Pokhara. Tot voor kort probeerden deze kinderen in het gewoon onderwijs les te volgen, achteraan in de klas.  Later huurden de betrokken families een huisje waar de oudste doven zelf probeerden les te geven. 

Na een eerste bezoek eind 2011 vatten we het plan aan om de dove kinderen volwaardige en evenwaardige school en opvang te bieden  Een subsidie werd aangevraagd en goedgekeurd bij de Provincie West-Vlaanderen.

Na wat strubbelingen met een aantal personen in het schoolcomité die veel te veel aasden op het grote geld uit het Westen, is het comité thans samengesteld uit mensen met realistische verwachtingen en met wie we op gelijkwaardige voet kunnen samenwerken.  Even afwachten met beloftes inlossen heeft duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen en gelukkig niet te lang want het zijn tenslotte de kinderen waarvoor we het allemaal doen.   

Een lokale familie heeft land afgestaan die tussen twee haarspeldbochten kwam te liggen van een nieuw uitgegraven weg. Stoffige, bultige landweg zonder asfalt.

Zo is in 2013 weer een nieuwe school verrezen.  Waarna we nu uitkijken naar een internaat voor deze kinderen.  Zij komen immers van ver en kunnen niet gemakkelijk naar huis. 

Thans volgen ze allen samen les in 1 klas en slapen in een ander.  Meisjes en jongens van diverse leeftijd.  Een dringend op te lossen moeilijke situatie dus.

2014

internaat
Samen op de foto met dove leraars

Bij het internaat van de dovenschool en -internaat bouwt men thans het sanitair gebouw met sceptische putten.  

Ook daar gaan we op bezoek in april en zullen er een lijst opmaken van alle toerustingsgoederen die dienen aangekocht en toegeleverd.

Ook hier worden computers geleverd, gesponsord door het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking.

Weet ook dat wij dringend op zoek zijn naar sponsors voor deze 25-tal dove kinderen en 5 leraars waarvan thans maar een door de overheid bezoldigd wordt.  Contacteer ons voor meer info.

2016

Op doorreis met onze sponsorgroep langs toerstische oorden maar net zo goed onze projecten hielden we ook hier even halt.  We konden de klassen en internaat in volle werking bezichtigen en ook de het computerlokaal met de door onze gedoneerde computers bekijken.

Een heerlijke maaltijd verorberd bespraken we de problemen in verband met de practische werking van de school.  Immers werkingsbudgetten zijn zo klein dat ze amper kwaliteitsonderwijs kunnen aanbieden en worden de leraars zelfs amper betaald of krijgen enkel onderdak en eten.  Onhoudbaar dus.

Daarom zoeken we dan ook sponsors die 1 of meerder dove kindjes willen sponsoren. Dan kunnen we ze vertroetelen met schooluniformen, lesmateriaal en zelfs computers. Waarom computers: zij zijn een ideaal middel voor doven om met de rest van de wereld te communiceren en met die computerkennis een job te vinden.  

U kunt dus direct helpen: hier alvast onze eerste kandidaat: Deepika Shat, 9 jaar en in het 2de leerjaar zoekt een meter of peter.  Dit kan vanaf 15 euro per maand en is fiscaal aftrekbaar waardoor je netto maar 8.25 betaald (ter waarde van nog geen dienstencheque).

Op bezoek met een sponsorgroep Met een heerlijke maaltijd voor het Bsure-team ook. Ja, ook doven kunnen dansen.. Groepsfoto met doven.