Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Shree Chandi Kalika Primary Deaf School

Klaslokalen
Leraarskamer
25 kinderen en hun leraars
Sponsor mij aub !
Internaatsgebouw

We krijgen heel veel aanvragen binnen voor zoveel projecten dat we ons moeten wapenen tegen het moedeloos worden.  Vele projecten moeten we aan de kant schuiven omwille van diverse redenen maar af en toe springt er een uit waar we helemaal voor kunnen gaan.  Zo kwam de vraag om een groepje dove kinderen te helpen in het Syangja district, ten zuiden van Pokhara. Tot voor kort probeerden deze kinderen in het gewoon onderwijs les te volgen, achteraan in de klas.  Later huurden de betrokken families een huisje waar de oudste doven zelf probeerden les te geven. 

Na een bezoek vatten we het plan aan om de dove kinderen volwaardige en evenwaardige school en opvang te bieden  Een subsidie werd aangevraagd en goedgekeurd bij de Provincie West-Vlaanderen. Na wat strubbelingen met een aantal personen in het schoolcomité die veel te veel aasden op het grote geld uit het Westen, is het comité thans samengesteld uit mensen met realistische verwachtingen en met wie we op gelijkwaardige voet kunnen samenwerken.  Even afwachten met beloftes inlossen heeft duidelijk zijn vruchten 3.afgeworpen en gelukkig niet te lang want het zijn tenslotte de kinderen waarvoor we het allemaal doen.    Een lokale familie heeft land afgestaan die tussen twee haarspeldbochten kwam te liggen van een nieuw uitgegraven weg. Stoffige, bultige landweg zonder asfalt.

Zo is weer een nieuwe school verrezen.

2016

Terwijl we net een basisschool openden voor 25 dove kinderen uit het Syangja district in centraal Nepal kijken we al uit om ook een verblijf voor hen te bouwen.  Thans krijgen ze immers les in 1 klas en eten en slapen in de andere.  Een onhoudbare situatie dus. Subsidies zijn aangevraagd maar de infrastructuur is slechts het begin: volwaardig onderwijs is het ultieme doel.  

Daarom zoeken we dan ook sponsors die 1 of meerder dove kindjes willen sponsoren. Dan kunnen we ze vertroetelen met schooluniformen, lesmateriaal en zelfs computers. Waarom computers: zij zijn een ideaal middel voor doven om met de rest van de wereld te communiceren en met die computerkennis een job te vinden.  

U kunt dus direct helpen: hier alvast onze eerste kandidaat: Deepika Shat, 9 jaar en in het 2de leerjaar zoekt een meter of peter.  Dit kan vanaf 15 euro per maand en is fiscaal aftrekbaar waardoor je netto maar 8.25 betaald (ter waarde van nog geen dienstencheque).

2015

internaat
Samen op de foto met dove leraars

Bij het internaat van de dovenschool en -internaat bouwt men thans het sanitair gebouw met sceptische putten.  

Ook daar gaan we op bezoek in april en zullen er een lijst opmaken van alle toerustingsgoederen die dienen aangekocht en toegeleverd.

Ook hier worden computers geleverd, gesponsord door het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking.

Weet ook dat wij dringend op zoek zijn naar sponsors voor deze 25-tal dove kinderen en 5 leraars waarvan thans maar een door de overheid bezoldigd wordt.  Contacteer ons voor meer info.